Защита

Този документ Ви дава информация по какъв начин се събира, ползва и оповестява информацията за посетителите на сайта, собсвеност на "Сирона ТЕК" ЕООД БУЛ 202504143, със седалище гр.София, бул. "Тодор Каблешков" №55, вх.А, ет. 7. Ако сте или станете потребител на нашия уеб сайт, можем да използваме Вашите лични данни и за допълнителни цели, свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване, без да злоупотребяваме или да ги ползваме не по предназначение.

ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни са информация, която служи за Вашата персонална идентификация. Информацията, която може да бъдат поискана от потребителите, включва: име, e-mail адрес, постоянен адрес, телефонен номер. На посетителите в Yaza е предоставена възможността да разглеждат сайта анонимно. “Сирона ТЕК" ЕООД ще съхранява посочените от Вас данни, необходими за извършване на действия по уеб сайтa, когато информацията е предоставена доброволно.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Сирона Тек“ ЕООД няма право да продава или търгува с личните данни, предоставени от потребителите ѝ. Всички служители на „Сирона ТЕК“ ЕООД са длъжни да спазват принципите за поверителност и конфиденциалност, залегнали в законовата уредба на Република България, както и да следват Споразумението за разкриване на информация. “Сирона ТЕК“ ЕООД се ръководи по установената фирмена политика, свързана със защитата на лични данни, която е предоставена в Комисията за защита на личните данни , и се ръководи от посочената при съхранение на получените от потребителите лични сведения, регистрирани в сайта www.yaza.bg.

БИСКВИТКИ или COOKIES

„Бисквитките“ или Cookies са малки файлове, които се съхраняват временно на вашият твърд диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра Ви винаги когато посетите интернет страницата на Yaza.bg. “Сирона ТЕК“ ЕООД използва Бисквитки , за да създаде архив или за да събира информация относно ползването на нашата електронна страница. Потребителите могат да настроят своя уеб браузъра да отказва Бисквитки или да ги предупреждава за тях.


СИГУРНОСТ

Ние се грижим Вашите данни да се защитават съвестно при загуба, неупълномощен достъп, фалшифициране или унищожаване на личната информация (потребителско име, парола и информация за сделки).

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Сирона ТЕК“ ЕООД може да споделя личните Ви данни с трети лица само при следните обстоятелства: с други дружества, които са в корпоративната група, обединени от идеята за реализирането на законни бизнес цели, включително (но не само) вътрешни одити, съвместни промоционални активности, проучвания поведението на потребителите и др.; при ангажиране на доставчици на услуги, търговски представители или други трети лица, действащи от свое име или от името на „Сирона ТЕК“ ЕООД. „Сирона ТЕК“ ЕООД изисква партньорите ѝ да се съобразят с всички утвърдени и приложими закони за защита на данните и изискванията за сигурност. „Сирона ТЕК“ ЕООД може да разкрие лична информация, ако е длъжна да направи това по закон или ако по добросъвестна преценка , такова законно разкриване е разумно и необходимо. В случай на пълно или частично сливане с друга компания или придобиване изцяло или част от „Сирона ТЕК“ ЕООД от друга компания, новият собственик ще има достъп до информацията, поддържана от „Сирона ТЕК“ ЕООД.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

„Сирона ТЕК“ ЕООД, ще запази Вашите лични данни за срока, определен в действащото законодателство. Това означава, че те могат да бъдат съхранени от нас за разумен срок след последното Ви взаимодействие с нас. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надежден начин.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Сайтът www.yaza.bg , собственост на „Сирона ТЕК“ ЕООД , може да съдържа връзки до и от интернет страниците на нашите партньорски мрежи, рекламодатели или съдружници. Ако следвате линк към някои от тези сайтове или платформи, моля, имайте предвид, че те трябва да имат свои собствени политики за защита на личните данни, уреждащи използването на информацията, която им предоставяте, и че „Сирона ТЕК“ ЕООД не поема отговорност или задължения за тези политики.

GOOGLE ANALYTICS

Този уеб сайт измерва трафика си от посетители, като използва вграден код на Google Analytics, който записва какви страници гледате в рамките на сайта, как сте пристигнали в него и основна информация за Вашия компютър. Всичко в тази информация е анонимно, така че ние не знаем кой сте вие – единствено, че някой е посетил нашия сайт. Информацията, която събираме от анализите, ни помага да разберем кои страници на нашия сайт се класират добре, как хората попадат в тях и т.н. Подобно на повечето уеб сайтове, ние използваме тази информация, за да направим нашия сайт още по-ефективен.

ВНАСЯНЕ НА ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Сирона ТЕК“ ЕООД запазва правото да внася промени в условията на тази Политика за защита на личните данни по всяко време в размери, допустими от приложимия закон, като във всеки подобен случай излагаме на видно място в Yaza.bg уведомление за извършената промяна. Промените влизат в сила четиринадесет дни след публикуването на уведомлението и имат действие спрямо Вашите данни.

ПРИЕМАНЕ НА ВНЕСЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ако не сте съгласни с редактираните условия, можете да промените предпочитанията си или да обмислите да спрете да посещавате страницита Yaza.bg. Ако продължите да влизате или да се възползвате от нашите услуги след влизането в сила на тези промени, Вие се съгласявате да се подчинявате на условията на редактираната политика за сигурност.

АКО ИМАТЕ НЯКАКВИ ВЪПРОСИ И КОМЕНТАРИ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ИЛИ САЙТА WWW.YAZA.BG МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА :

гр. София, 1680
Бул. Тодор Каблешков 55 А ет. 7
тел. +359 2 480 10 41
моб. +359 894 47 30 40
e-mail: support@yaza.bg