Общи условия

www.yaza.bg е собственост на „Сирона ТЕК“ ЕООД . В настоящите Общи условия „Сирона ТЕК“ ЕООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие - сайта www.yaza.bg. Приемането на „Общи условия за ползване“ означава, че сте разбрали тяхното значение и сте съгласни да ги спазвате.Тези условия се отнасят за всички потребители на сайта - продавачи, клиенти, тези които захранват сайта със съдържание, информация или други материали и услуги.

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ В WWW.YAZA.BG :

Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика/подкатегория, за да бъдат лесно откривани от купувачите и посетителите на сайта. Обяви, неотговарящи на съответната рубрика, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератора/администратора.

Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител.

Всеки уникален/отделен артикул трябва да бъде публикуван/описан самостоятелно.

Забранено е публикуването на каквито и да било координати в заглавията, в това число телефони, уеб адреси, скайп и др.

Забранена е употребата на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации, текстове и снимки, целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.

Забранено е публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.Забранено е да мамите или продавате незаконни, фалшифицирани или откраднати предмети.

Забранява се публикуването на уеб адреси и линкове с рекламна цел в заглавията, снимките и съдържанието на обявите. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви. Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.Забранена е директната нерегламентирана реклама.

Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.

Забранено е да нарушавате авторски права, търговска марка, търговска тайна, както и други права на (интелектуална) собственост или правата на публичност и/-ли поверителност.

Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/-ли подвеждаща информация и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.

Забранено е да публикувате артикули и продукти, които са определени от Комисията за защита на потребителите като опасни за човека и следователно са предмет на изземване.

Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите – наказвани.

Забранено е триенето (архивирането) на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текста и/-ли снимките, но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите (архивираните) такива. Тези обяви ще бъдат спирани, а потребителите – наказвани.

Абсолютно се забранява продажбата на следните продукти в Yaza.bg: Цигари и тютюн; хранителни продукти и козметика (с изключение на Биопродукти); наркотици и продукти за приемане на наркотични вещества; лекарства; животни; човешки органи; порнографски материали; опасни материали (например: запалими, експлозиви, корозивни вещества, отрови и др.); недвижими имоти; моторни превозни средства (например: автомобили, мотоциклети, кораби и лодки, ремаркета и др.); публикации, които насърчават, подкрепят или прокламират омраза, основани на: раса, етническа принадлежност, религия, пол, полова идентичност, физически увреждания, сексуална ориентация; публикации,които промотират или насърчават към извършване на нелегални дейности. Yaza.bg си запазва абсолютното право да прекратява профили с подобно съдържание.

Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации, съдържащи имитирани стоки (реплики), пиратски стоки (стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка (включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.), без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.

„Сирона ТЕК “ ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за тях се носи от лицето, което ги публикува. С акта на публикуване публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви без предупреждение, да изтриват снимки, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им - да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.

Услугите, предлагани от Yaza.bg, не са предназначени за деца и могат да се ползват само от лица, навършили 18 години. Yaza.bg запазва правото си да прекрати членство или достъп до сайта, в случай на установени нарушения и неспазване на установените правила.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Сирона ТЕК“ ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и „Сирона ТЕК“ ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне - пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Република България законодателство.

Политика за отказ и връщане на стоки


На основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП,  всеки клиент има право да върне продуктите, поръчани на YAZA.BG  в рамките на 14 работни дни, от датата на доставката на продукта.

При желание за връщане на стока,  клиента е длъжен да се свърже с продавача на магазина, от който е направена покупката. 

В случай на сгрешена от клиента поръчка или желание за отказ от поръчката, преди тя да бъде изпратена до клиента, същият има право да уточни това с ПРОДАВАЧА на продукта.

Моля, използвайте вътрешната система на www.yaza.bg , за да се свържете с продавача безопасно и лесно.

Разходите по връщане на отказана поръчка са за сметка на клиента.
 

При неуспешна връзка с ПРОДАВАЧА  се свържете с нас чрез телефонно обаждане на тел.: 0894473040 или на и-мейл: support@yaza.bg.


ВАЖНО: ПРИ ПОКУПКА НА ПРОМО ПАКЕТ, УСЛУГАТА НЕ СЕ ВРЪЩА И ЗАМЕНЯ , СЛЕД КАТО НЕ Е ФИЗИЧЕСКИ ПРОДУКТ. МОЛЯ, ПРЕДИ ПОКУПКА НА ИЗБРАН ПРОМО ПАКЕТ СЕ УВЕРЕТЕ ,ЧЕ СТЕ ИЗВЪРШИЛИ ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ.